Back

Povestea liceului

         Domeniul prioritar al formării profesionale este acelaşi cu cel de acum 128 ani când şcoala a fost înfiinţată, şi anume, formarea unor competenţe teoretice şi practice pentru meserii agricole, pentru pregătirea unor buni fermieri adaptati la schimbările economice permanente.
         Calificările pentru care școala pregatește elevi la liceu sunt: tehnician veterinar, tehnician în agricultură, mecanici agricoli. Domeniul agricol va avea o evoluţie pozitivă în sfera economică a zonei, ca atare există şi cerinţa formării profesionale pentru agricultură. Şcoala postliceală are două specializări: tehnician controlul calităţii produselor agro-alimentare – domeniul industrie alimentară (durata studiilor 1,5 ani), tehnician cadastru funciar topograf – domeniul agricultură (durata studiilor 2 ani)

         Facilitățile oferite de școala sunt:
                  –  CAZAREA GRATUITĂ în internatul școlii;
                  –  BURSE din Programul ,,Bani de liceu” ;
                  – FERMA DIDACTICA  la standarde europene pentru efectuarea instruirii practice;
                  – FACILITAREA GĂSIRII UNUI LOC DE MUNCA ÎN SPAȚIU EUROPEAN.   

         Povestea  Liceului Tehnologic ,, Ion Ionescu de la Brad,, începe odata cu intrarea in vigoare a Legii Învăţământului Agricol din 1883 care prevedea înfiinţarea a trei şcoli agricole, câte una pentru cele trei provincii istorice.
         Şcoala se găseşte la 300 m depărtare de şoseaua E85, în sectorul Roman-Bacău, la 330 m de calea ferată Roman-Bacău şi la 6 km sud de municipiul Roman. Aşezarea iniţială a şcolii nu s-a schimbat niciodată. Instituţia a funcţionat fără întrerupere ca şcoală agricolă, inclusiv în cursul celor două războaie mondiale. Şcoala este amplasată în mediu rural , iar comunitatea locală, în limita fondurilor, sprijină investiţiile în învăţământul profesional şi tehnic.
         Caracterul interjudeţean al şcolii se datoreaza prestigiului de care se bucură, prestigiu câştigat în timp, prin munca susţinută a cadrelor didactice. Efortul acestora s-a concretizat în numărul mare de specialişti cu studii universitare  sau medii apreciaţi pentru competenţele dobândite aici. Medici veterinari sau ingineri agronomi cu renume în judeţ sau în ţara şi-au început studiile aici făcând cinste fondatorului – Ion Ionescu de la Brad.
         Dotarea şcolii cu doua cabinete de informatică, laboratoare de fizica, chimie, biologie, fitotehnie, horticultură, patologie, anatomia animalelor domestice asigură condiţii de studiu şi practică conform cerinţelor actuale. Cazarea şi masă de calitate şi posibilităţile  de petrecere a timpului liber fac atractiv acest lăcaş de învăţământ agricol.